Aplicacions
Programació de Actiu informatica


Agenda Enregistra events en un calendari, i emet avisos visibles els dies i hores marcats
4R, Torneo Jugador de 4 en ratlla, També hi ha el mòdul d'àrbitre (Torneo)
Activita Documentador de les activitats d'un usuari i el seu equip
AnimaTex Reprodueix films en mode text (MDA), a una resolució de 80x50 i 16 colors
AntiDir Rastrejador de directoris i fitxers creats per virus informàtics
AutoHam Converteix la maquetació en Adobe PageMaker de la revista "L'Ham" a format HTML publicable per internet
BaseTex Gestor de bases de dades en format ASCII
Bats Entorn assistit per a MS-DOS, per a usuaris inexperts
Borratxo Simulador de què l'ordinador s'ha tornat boig
Calcula1 Calculadora científica. Programa desenvolupat conjuntament entre 2 programadors sense comunicació directa (només correu postal).
CHora Rectificador del rellotge del sistema, a partir de la desviació prevista per defecte del mateix rellotge
CIP_DIP Component de reconeixement de Disc d'Identificació Personal a mode de targeta, amb Codi d'Identificació Personal
Command Línia de comandes DOS molt més avançada que la de MS-DOS
Comprim Comprimidor de fitxers binaris
CompaTex Comprimidor especialitzat en fitxers de text pla (ASCII), i de ratio constant
Computer Detector i informador de les característiques del maquinari de PC
DataFono Reproductor de fitxers d'audio per a DOS
Decodifi Desencriptador de fitxers codificats
Desperta Alarma-despertador per a l'arrancada automatitzada de MS-DOS i MS Windows
DIR_HTML Visualitzador de carpetes. Genera la presentació de les carpetes en forma de pàgina-web (HTML), per a poder explorar el contingut multimedia.
DirFitx Generador de codi MS-DOS basat en el contingut dels directoris (genera fitxers .bat)
Llibreria Contaplus Component de comptabilització de factures desde Factur-Manel a SP ContaPlus
Llibreria Etiquetes Component d'etiquetatge d'articles per a Factur-Manel
DskTools Entorn d'utilitats de disc: fragmentació, formateig lliure, reserva d'espai, neteja d'àrees bàsiques, Comprovador físic, revitalitzador físic, editor de sectors, creador i restaurador d'imatges de disc
DTest Comprovador de la velocitat de lectura i escriptura en disc
EdiTex Editor de fitxers de text (ASCII)
Efemerid Anunciador de les efemèrides dels dies d'ahir, avuí i demà; en el procés d'arrencada del PC
GEAL Gestor d'Empresa Automatitzat agnaL
GrAnimat Reproductor de films a partir de la concatenació d'imatges fixes
GrEditor / EDA / GrLin Editor de dibuixos seqüencials (estil CAD)
GrEpson Component d'impressió gràfica en impressores matricials Epson i IBM
GrFull Simulador gràfic del moviment ondulatori d'un full al vent
GrGeneri, RsCamera Generador de fitxers amb captures de la imatge de pantalla, resident temporitzat per a capturar pantalles
GrGotera Simulador gràfic de la caiguda d'una gota a l'aigua
GrImg Editor d'imatges de mapa de bits
GrLlamps Simulador gràfic dels llamps en la nit
GrSorra Joc de fantasmes de sorra que cacen altres sorretes
GrTunel / GrCub / GrPerspc Simulador d'espai tridimensional utilitzant perspectiva cavallera.
Instal0 Creador d'un disc d'instal.lació protegit contra còpia
Instalar Instal.lador d'aplicacions que s'entreguen en un disc protegit contra còpia. L'aplicació està pensada per a ser instal.ladora d'aplicacions de tercers.
InterTex Intercanvi igualitari de llibres de text (per a l'Intertext)
JConduir Joc simulador de conducció en una carretera de corves (2D)
JLaberin Joc laberint
JOVNI Joc de cacera de marcians
LOGO Entorn de programació en llenguatge LOGO
MacroWin Lot de macros per a automatitzar sofisticades tasques de sistemes servidor (MS Windows).
Maquina Practicador de mecanografia
Msg_LAN Difussor de missatges en xarxa local, a mode de clients-servidors no centralitzats
Narcis Simulador de conversa, per a obtenir respostes caracteritzades per una persona concreta
NoTeclat Menú-assistent per a iniciar aplicacions des del DOS amb la rata
Outlook-GSM Component per a enviar missatges de text SMS desde Microsoft Outlook
Outlook-Suport Component-aplicació d'atenció telefònica ràpida i massiva per a operadors-tallafoc de les trucades, i respondre en nom de les persones de dins l'organització, així com emetre els avisos pertinents
Paker Gestor de paquets de fitxers, quasi a mode de discs virtuals
Parte Assistent per a la redacció d'informes de servei d'ambulància, per a l'organització semi-privada Creu Roja de Banyoles
Planific Assistent per a la planificació del pressupost familiar
PregResp Qüestionador amb preguntes i respostes, a mode de test o exàmen
Prn_LAN Passarela d'impressió remota per a xarxa local a mode de client-servidor, sense necessitat de configurar les impressores en els sistemes-client
ProgMan Emulador del "Administrador de programas" de MS Windows. Busca l'aplicació a executar en relació a un document
ProTex Processador de textos (ASCII) en línia de comandes
Q Generador matemàtic de combinacions per a apostar en travesses
Reconeix Reconeixedor i descriptor de formats d'arxiu, a partir del seu contingut
Registre Registrador d'un programa recent instal.lat, per a un sol equip. Pensat com a complement d'instal.lació de terceres aplicacions.
RsMusica Reproductor de notes, similar a MIDI però amb el PCSpeaker
SegurFil Recopilador dels fitxers d'interès del sistema, empaquetador i posta a punt per a còpies de seguretat automatitzades.
SpeDrive Accelerador-optimitzador de la velocitat màxima de cada disquetera
Strall Generador d'efectes especials en pantalla, abstractes semblants als protectors de pantalla
Tecleja Teclejador de comandes i textos, emulant un usuari
Terminal Terminal de comunicacions, per a manipular un modem de forma assistida
TestIntr Detector de l'ús de les interrupcions del sistema, i desviador de les mateixes
TraduTex + MakeDic Traductor de textos, basat en diccionaris de paraules i expressions
+ Generador de diccionaris-plantilla de traducció

Enllaços recomanats:
Contactar amb Actiu informatica Pàgina principal de Actiu informatica