Informació de producte: DiapoScan

Imatge del DiapoScan Imatge del DiapoScan

Presentació del producte

Accesori universal per a digitalitzar diapositives, negatius i transparencies amb els principals scanners de sobretaula del mercat, desenvolupat pel Departamento de óptica de la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense de Madrid.

L'adaptador reflexa la llum generada pel propi scanner i la retorna a la matriu de dispositius fotosensibles, una vegada que el feix lluminós ha atravessat la imatge de la diapositiva o transparència.

Els elements òptics emprats, procedents de la indústria d'aparells científics, garantitzen la gran qualitat de rastreig de les diapositives i transparències, de forma homogènia i sense distorsions. Tractant-se d'un instrument òptic, DiapoScan no necessita cap software d'instal·lació ni endolls.

Comercialment, el dispositiu pretén emplenar l'espai existent en el mercat d'aquests perifèrics. Els scanners amb adaptadors són excessivament cars. A més a més, existeixen moltes marques de scanners que no compten amb la possibilitat d'utilitzar un adaptador de diapositives i de transparències. En altres casos, la opció de l'adaptador és més cara que el propi scanner

Totes aquestes situacions de mercat poden ser resoltes amb DiapoScan.

Amb el DiapoScan es facilita un suport-guia per a diapositives i dos filtres òptics de diferents densitats
Imatge del DiapoScan Imatge del DiapoScan


Enviar missatge a Actiu Informàtica Pàgina principal de Actiu Informàtica