Comunicació amb impressores


Quan s'envien dades a una impressora mitjançant els ports normals:
  1. Les dades, en forma de seqüència de codis ASCII d'un octet, es depositen en el buffer d'impressora, que és un buffer de memòria «intermitja» allotjat en la RAM del computador. Aquesta és una àrea reservada per a les dades que esperen ésser transmesos cap a la impressora.
  2. En certs intervals de temps, la impressora sol·licita dades.
  3. En resposta, la computadora envía cert nombre de octets del buffer, fixant-se en quins són els octets que envia, per a ser processats per la impressora.
  4. Quan la impressora reb els octets, els guarda en el seu propi buffer, esperant a la impressió.
  5. Sempre que el mecanisme d'impressió necessiti un caràcter per a imprimir-lo, la impressora busca un octet en el propi buffer.
  6. Si el buffer no està buit, la impressora pren el següent caràcter de la cua.
  7. L'octet és decodificat. Pot correspondre a una comanda o a un caràcter imprimible.
  8. La impressora porta a terme una acció amb l'octet. Bé s'imprimeix el caràcter, o s'executa la comanda.
  9. Es repeteixen les passes 5 a 8 fins que el buffer queda quasi buit.
  10. La impressora indica llavors a la computadora que envii més dades i el procés comença novament amb el pas 3.

Enviar missatge a Actiu Informàtica Pàgina principal de Actiu Informàtica