Internet

A finals del segle XX, vinculada a la revolució de les tecnologies de la informació, s'ha fet universal la xarxa internet, que serveix de base de comunicació entre tot el món dels usuaris de la informàtica, i que té molt fortes implicacions sobre el món de la difusió cultural, empresarial i comercial, l'oci i el consumidor.

"Conectar a internet" es fa amb un ordinador i la línia telefònica normal, tot i que per a publicar informació i publicitat no cal sempre tenir aquests equips.

Heus aquí alguns usos habituals d'internet:Enllaços interessants:

Enviar missatge a Actiu Informàtica Pàgina principal de Actiu Informàtica