Arrencar el sistema d'un CD Actiu informatica, 07-10-2004


(*) Si el teu ordinador no té habilitada l'arrencada del sistema amb CD-ROM, el què has de fer és canviar la seqüència d'arrencada de la BIOS / CMOS de l'ordinador, és a dir, especificar-li que ha de buscar en la unitat de CD-ROM el sistema operatiu a carregar abans que al disc dur.

Per a fer-ho has d'entrar a la BIOS de l'ordinador (normalment prement [Supr] o [Delete] mentre fa el test inicial de memòria o just després, o prémer [F1] o altra combinació de tecles que s'expliqui per pantalla).
Una vegada dins el programa de la BIOS busca "Boot" o quelcom similar i canvia l'ordre actual d'arrencada (que molt possiblement és "A: / C:") per "CD-ROM / C:"; guarda els canvis i llestos.

Poses el CD a la unitat i ja pots reiniciar havent salvat la nova configuració.
Aquesta seqüència pot quedar així sense problemes perquè, si l'ordinador no troba cap CD amb un sistema operatiu a la unitat de CD-ROM, seguirà l'ordre de la seqüència i passarà a buscar al disc dur on trobarà el sistema operatiu que tinguis i el carregarà. D'aquesta manera, sempre que vulguis utilitzar un Live-CD, fiques el disc i inicies l'ordinador (o el fiques en els primers moments que l'ordinador s'està despertant). Si no hi fiques cap disc, l'ordinador t'iniciarà de forma normal.
Contacte Actiu