Consells d'ús d'un equip informàtic


 1. PRIMERS PASSOS
  1. Muntage extern de l'equip
  2. Precaucions
   • BONA FINALITZACIÓ: Tancar la computadora de manera adequada, esperant sempre que el sistema operatiu confirmi que ha finalitzat les seves tasques:
    - En sistemes DOS o MS-Windows fins la versió 3.51, abans de desconectar assegurar-se que s'ha tancat tot programa (inclosos els entorns de finestres com MS-Windows o DOSShell) i que es veu la línia de comandes del DOS a punt per a escriure; normalment hi veurem tot el fons de la pantalla en negre i un text en color gris amb el cursor parpellejant:
    C:\> _

    - En sistemes MS-Windows des de la versió 4 (inclòs el Windows'95 / 98) s'ha de confirmar la opció "Tancar el sistema" que apareix en el menú "Inici" de la barra de tasques.
    - En sistemes OS/2, almenys fins la versió 3.0, la comanda de finalitzar la sessió es troba en el menú contextual de l'escriptori, que s'aconsegueix polsant-hi el botó dret de la rata.
    - En gran part de sistemes Linux o Unix, en l'entorn de text, s'utilitza la comanda escrita "halt" per a finalitzar la sessió, i així finalitza tasques de disc i de xarxa.

   • COMPONENTS CONCRETS: Per sobre de les recomanacions d'aquest dossier, s'ha de seguir el què diu la documentació subministrada pel fabricant de cada element en concret.

   • COMPONENTS EN EL TERRA: En cas de tenir la caixa central de la computadora en el terra, és important que estigui allunyada dels peus, per a evitar cops accidentals.

   • DISCS: Els disquets de 3.5", convé no tocar-los la làmina magnètica protegida, així mateix, els discs CD-ROM i CD-Audio se'ls ha de guardar sempre en una funda o caixa subministrada, i si han de reposar sobre la taula que hi estiguin amb la cara brillant sense tocar la taula, ja que són molt sensibles a les ratllades per qualsevol partícula de sorra o pols, no cal dir-ho si cauen a terra.

   • ENTORN AMBIENTAL:
    - No exposar cap part de la màquina a líquids ni a la pluja.
    - No deixar a la intempèrie.
    - No exposar al sol: impressora, scanner, caixa central, pantalla, altaveus ni SAI
    - Independentment dels efectes sobre la salut, és recomanable no exposar al fum

   • LÍNIA DE TELÈFON, MODEM I ENDOLL ELÈCTRIC: Tant si el modem és intern com si és extern és important tenir-li desconectat el cable telefònic (idem pels cables d'alimentació) sempre que:
    - marxem de casa tot un dia o més
    - Hi hagi tempesta
    - Tinguem l'equip guardat o sense utilitzar.

    D'aquesta manera evitarem greus danys en cas de descàrregues elèctriques per via telefònica. Igualment són vàlides aquestes precaucions per als cables d'alimentació elèctrica.

   • VENTILACIÓ: Deixar lliure el pas de l'aire per les ranures de la pantalla, així com per la sortida de ventilació de la caixa.
   • TRANSPORT: En el cas de portar equips en cotxe, s'ha de posicionar el monitor amb el vidre contra un seient o una superfície tova i flexible. Evitar la possibilitat de què ni caixa central ni monitor rebin vibracions com les del terra interior o del maleter, una opció aconsellable és que aquestes dues parts estiguin sobre seients.


  3. Ergonomia
   • MONITORS: Les pantalles actuals són de baixa radiació i els filtres òptics redueixen en gran mesura els rajos UVA i UVB que perjudiquen la vista, però tot i això sempre és convenient reduïr encara més en la mesura del possible les possibilitats de què la vista o el seu cansament es vegin perjudicats a llarg termini per la proximitat de la pantalla.
    El monitor d'un ordinador, a menor escala, té efectes nocius equivalents als d'un televisor, així que també convé:
    1. Allunyar la pantalla de l'usuari al màxim, sabent que per a llegir millor la lletra en podem augmentar el tamany.
    2. Tenir la brillantor del monitor afluixada, tenint en compte que per la nit es pot afluixar més que durant el dia, veient igualment clara la imatge.
    3. Si el sistema ens ho permet, augmentar al màxim la freqüència de refresc del monitor, cosa que reduïrà el lleu parpelleig que causa el cansament de la vista.

   • POSTURA CORPORAL: L'alçada recomanada entre el seient, taula, teclat i pantalla és la que ens permet tenir la pantalla no més alta que la vista i el teclat no més baix que els colzes relaxats; acostant-nos el possible a aquestes mides.

   • SONORITZACIÓ: Quan l'equip disposa d'altaveus, per a sentir millor el so estereofònic convé que aquests estiguin el més separats possible entre si, a igual distancia del monitor, i que estiguin ben subjectes per a evitar les falses vibracions que podrien causar mala sonoritat.

   • TECLAT: El 99% de teclats porten incorporades dues «potes» en la part més alta per a inclinar el teclat cap a les mans, de manera que les poguem tenir més relaxades a l'hora de teclejar.  4. El manteniment
   • APAGADES: En els següents casos:
    1. S'ha tallat el subministrament elèctric mentre teniem engegat un entorn com Microsoft Windows, OS/2, o algun programa en funcionament.
    2. Hem tancat l'ordinador sense abans tancar els programes engegats o MS-Windows, etc.
    3. Hem hagut de tancar o reiniciar l'ordinador a causa del seu bloqueig o aturada
    4. Hem rebut algun missatge d'error de: escriptura en disc, lectura de disc, FAT, taula d'assignació, carpeta/directori

    - si tens problemes i no pots solucionar-los, serà millor demanar ajut al servei tècnic-


    Llavors convindrà que un programa especialitzat faci una revisió i/o correcció del disc en qüestió, com SCANDISK subministrat amb MS-DOS i MS-Windows 4.xx. Amb aquest programa, solament cal engegar-lo i fer-li [Iniciar] la revisió en la unitat convenient.
    Nota important: En sistemes MS-Windows'95 no és convenient utilitzar ScanDisk per a DOS (reconeixible pel seu fons blau), en el seu lloc és necessari utilitzar Scandisk per a Windows'95, que es troba a partir del menú d'inici una vegada engegat el sistema.
   • CÒPIA DE SEGURETAT: Si en l'ordinador s'han enregistrat o guardat dades importants o que convé no perdre, serà millor recórrer a mètodes per a fer còpia de seguretat (de les dades que hi ha guardades cap a l'exterior) periòdicament. Hi ha varis programes i sistemes, entre els quals hi ha Microsoft Copia de Seguridad (Backup), el mecanisme automatitzable subministrat per Actiu Informàtica, o la còpia directa a disc (amb disqueteres de gran capacitat)
    En qualsevol cas, si no es té domini d'aquestes tècniques, serà necessari que ho deixi preparat el servei tècnic.
   • DISCS: No deixar els discs ni disquets fora de la seva funda o caixa.
   • IMPRESSORA:
    - Ventilar els fulls pels quatre costats abans de posar en la safata
    - No sobrepassar la capacitat de fulls prevista per safata.
    - Retirar el(s) cartutx(os) de tinta si la impressora ha d'estar més d'una setmana sense funcionar
   • MANTENIMENT TÈCNIC: El servei tècnic de Actiu Informàtica, pot revisar, diagnosticar i optimitzar tots aquells detalls que podrien passar per alt a l'usuari.
   • RATA: Netejar periòdicament la bola de goma de la rata i les rodes que hi ténen contacte.
   • VIDRES: Netejar periòdicament el vidre de la pantalla i/o filtre òptic, aquest últim sense productes abrasius: només amb amb aigua o amb líquids netejavidres.


  5. Millor rendiment
   Si és el primer ordinador que t'administres, potser aquestes propostes serà millor que les apliquis quan ja tinguis pràctica a manipular l'entorn operatiu que utilitzes, pel què fa a engegar i tancar programes, entendre i saber contestar les preguntes que fa l'ordinador, imprimir, utilitzar disquets, conèixer les lletres d'unitats (A, C, D..)..., i una serie de coneixements bàsics que hagin fet perdre la por al llenguatge entre l'ordinador i l'usuari.
   • ALLARGAR LA VIDA DELS CIRCUITS: Teòricament, la xarxa elèctrica ens subministra ininterrompudament una tensió alterna de 125 o 220V, a una freqüència de 50Hz, però a la pràctica sovint es dónen una serie d'irregularitats que afecten als equips informàtics, com són els talls, microtalls, sobre-tensions, infra-tensions, sorolls, cims de tensió i demés efectes paràsits.
    Per a assegurar el subministre contínu i correcte de a tots els aparells electrònics (per a evitar interrupcions o, símplement, per a assegurar una llarga vida dels circuits), existeix el Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (S.A.I.), què bàsicament es composa de bateries, rectificador, carregador i ondulador.
   • DEFRAGMENTACIÓ periòdica de disc(s) dur(s): Segons si s'utilitza molt o no, un disc dur pot tenir la informació (arxius, carpetes/directoris) més o menys dispersa o guardada en molts blocs al llarg de l'àrea del disc, de manera que amb el temps es complica l'accés a la informació.
    Amb un programa defragmentador de disc com DEFRAG de MicrosoftTM, SPEEDISK de SymantecTM o COMPRESS de Central PointTM, podem fer que el disc tingui tota la informació agrupada i de forma contínua, de manera que la màquina la pugui trobar i utilitzar molt més àgilment.
    La periodicitat convenient de la defragmentació dependrà del sovint que a l'equip se'l faci treballar amb dades massives, com és la instal·lació/desinstal·lació de programes, gravació d'audio (WAVe), exploració de moltes pàgines d'internet, gravació i/o edició de video, bases de dades extenses, etc.
   • MANTENIMENT TÈCNIC: El servei tècnic de Actiu Informàtica, pot revisar, diagnosticar i optimitzar tots aquells detalls que podrien passar per alt a l'usuari.
   • ORGANITZACIÓ: És important conservar cert ordre de carpetes/directoris en el disc dur i disquets on es guardin documents, i que aquests documents tinguin noms que puguin ser reconeixibles encara que passi molt temps. D'aquesta manera sempre serà més còmoda i ràpida la localització, neteja i salvaguarda de qualsevol dada de l'usuari.
 2. MÉS ENLLÀ DEL PRIMER DIA

  1. Actualització o ampliació de l'equip
   • QUINES REFORMES, I PERQUÈ
   • COM FER-HO // QUI FER-HO

  2. Adquisició de nous productes
   • QUINS PRODUCTES, I PERQUÈ
   • ON TROBAR

  3. Instal·lació de programes (software)
   • REQUERIMENTS
   • FER-S'HO UN(A) MATEIX(A)
   • TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: automàtica o personalitzada.
   • SOLUCIÓ DE PROBLEMES

  4. Instal·lació de components (hardware)
   • REQUERIMENTS
   • FER-S'HO UN(A) MATEIX(A)
   • SOLUCIÓ DE PROBLEMES

  5. Coses que passen... un problema
   • BLOQUEIG DE L'ORDINADOR
   • EXTRAURE EL CD: Pot ser que la disquetera CD-ROM s'hagi avariat, o que símplement hi hagi falla del subministrament elèctric. Per a treure un disc CD quan el botó normal no respon, caldrà fer-ho amb l'extrem d'un imperdible estirat, ficant-lo per un petit forat situat en el panell frontal de la disquetera. Apretant cap a dins ajudarem la safata a que sobresurti prou fins que la podem estirar amb els dits.
    Important: Si tenim electricitat, cal comprovar abans si potser s'obre normalment però triga més.
    Assegura't de què l'equip està desconectat abans de procedir.
    No ho feu si no és necessari, el mecanisme està pensat per un cas excepcional, i també cal tractar-lo amb suavitat.
   • NO ES TROBA UN DOCUMENT
   • MISSATGE "ESPAI INSUFICIENT EN DISC"
   • MISSATGE "MEMÒRIA INSUFICIENT"


Enviar missatge a Actiu Informàtica Pàgina principal de Actiu Informàtica