Diccionari de termes informàtics


Bit
Unitat mínima d'informació digital
1 BIT és una unitat que només té dues formes : positiva o negativa. Es representa en «0» o en «1», segons si hi ha conexió o desconexió, pas de corrent o no, etc.
Byte
Veure Octet
Cibernètica
Camp que s'ocupa dels problemes relatius a la emissió i recepció de missatges a partir del principi d'analogía entre els organismes biològics i les màquines controladores o servomecanismes.
Cluster
Conjunt de sectors físics del disc. Agrupació lògica d'àrees del disc, per a la seva indexació per part del sistema operatiu.
En el cas dels disquets de 1.440Kb, cada sector sol ocupar 512 bytes, i cada cluster agrupa un sol sector (1 cluster = 512 bytes)
En el cas dels disquets de 100Mb, cada sector sol ocupar 512 bytes, i cada cluster agrupa quatre sectors (1 cluster = 2.048 bytes)
CPC
Les inicials «PC» signifiquen «Personal Computer» (=Computadora Personal) i, en afegir-li la «C», ens estem referint a una Computadora Personal Compatible, «CPC».
Això normalment s'utilitza per a referir-se als equips compatibles amb el primer IBM PC.
Grup (en disc)
Veure Cluster
Octet
En espai, 1 octet és una cadena de 8 bits, que poden formar 256 combinacions diferents (2E+8), formant així els caràcters.
Exemples:
«00000000»
«00000001»
«10100000»
«01111011»
«11111111»
i així poden formar fins a 256
combinacions
URL
Localitzador Uniforme de Recursos (Uniform Recource Locator)

Enviar missatge a Actiu Informàtica Pàgina principal de Actiu Informàtica