Materials divulgatius

Si voleu presentar aquest programari a altres persones, necessiteu continguts per la premsa, o aneu a elaborar elements publicitaris, el següent us pot ser d’utilitat:

Nota: Per utilitzar anagrames o dissenys identificatius del projecte cal citar la font dels mateixos i la llicència.

Netejador d'activitat i comptes d'usuari per MediaWiki