Llicències

cleanmediawiki: Netejador d’activitat i comptes d’usuari per MediaWiki
Copyright (C) 2013-2014 Narcis Garcia

Aquest programa és programari lliure: podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General de GNU publicada per la Free Software Foundation, versió 3 de la llicència.

Aquest programa es distribuïx amb l’esperança que sigui útil, però SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita MERCANTIL o d’APTITUD PER A UN OBJECTIU PARTICULAR. Consulteu els detalls de la Llicència Pública General de GNU per a més informació.

Hauríeu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de GNU junt amb aquest programa. En cas contrari, consulteu www.gnu.org/licenses
(+ traducció no oficial al català)

Netejador d'activitat i comptes d'usuari per MediaWiki