Serveis allotjats

Aquest programari està preparat per ser utilitzat en un entorn normalitzat sense cap dependència requerida dels servidors del projecte o qualsevol altra tercera part. Els serveis allotjats poden ser útils per no haver de mantenir un entorn de funcionament i no implementar equips propis per fer funcionar el programari.

  • Actiu informatica ofereix recursos de servidor per fer funcionar aquest programari, i també ven equips preinstal·lats. Contacteu A.I. per demanar preus i recomanacions per les vostres dimensions de treball.

Netejador d'activitat i comptes d'usuari per MediaWiki